Group Hotel

Địa chỉ: 3105, Tòa R2, Gold Mark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội    Reservation Line: (+84) 938 620 345

Khách sạn

Camden Hotel

Camden Hotel

Add: 3105, Tòa R2, Gold Mark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84) 938 620 345
- Hotline: (+84) 938 620 345
Email: info@webhotel.vn
Blue Sea Hotel

Blue Sea Hotel

Add: 3105, Tòa R2, Gold Mark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84) 938 620 345
- Hotline: (+84) 938 620 345
Email: info@webhotel.vn